is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

nant een groote vriendelijkheid, zijn toestemming te geven.

Ik scheurde onmiddellijk een blaadje uit mijn zakboekje en schreef daarop in een paar woorden, dat zich onverwachte verwikkelingen hadden voorgedaan, die het mogelijk maakten, dat ik eerst diep in den nacht in het hotel zou terugkomen. Maud moest zich niet ongerust maken. Opzettelijk schreef ik het briefje in het Engelsch, daar het zeer onwaarschijnlijk was, dat de boden Engelsch verstonden. Een enveloppe om het in te sluiten, was niet aanwezig. Ik vouwde het dus samen en het werd met de noodige aanwijzingen ter hand gesteld aan een van de jonge soldaten, die door den Luitenant als boden waren aangewezen en nu onmiddellijk op weg gingen.

Kort daarop verlieten ons ook de overige militairen, die hun gevangenen medevoerden, en mèt hen ging de Luitenant, die ons stram salueerde, maar verder geen blijk van eenige vriendschappelijke toenadering had gegeven. Hij drukte ons e^hter de zorg voor zijn Hauptmann nogmaals op het hart. Van dezen zelf kon hij geen afscheid nemen, want von Templer was, na de woorden, die hij zooeven gesproken had, weer in een soort van ver-

dooving geraakt.

Nog steeds lag hij op den grond, want U.U. durfde het lichaam van den toch stellig zwaar gewonde, niet zonder deskundige hulp opnemen en ergens anders neerleggen. "Wel had hij hem zijn jas, bij wijze van peluw, onder het hoofd geschoven en ik had hem de mijne, bijwijze van deken,