is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEWONDE

en van wie men later nooit meer gehoord had. De verhalen, die in den loop van de eerste maanden om deze geheimzinnige helpers gesponnen werden, werden hoe langer hoe wonderlijker, totdat men onder bijgeloovige menschen zelfs sprak van bovennatuurlijke hulp, die deze verleend zouden hebben.

Het spijt mij, dat ik aan al die aantrekkelijke verhalen een einde moet maken. Want deze beide bovennatuurlijke helpers, die trouwens een heel bescheiden rol speelden, waren G.G. en Mr. Hendriks!

HOOFDSTUK XXI.

De gewonde.

Ik keer nu terug tot het oogenblik, waarop G.G. en ik alleen bleven met den gewonden Hauptmann, wiens verdooving langzamerhand overging in een rustigen slaap.

„Een goed teeken, Willy!" — fluisterde mijn vriend mij toe. ,,Ik heb nu alle hoop, dat hij in leven zal blijven."

„Wat ben je eigenlijk van plan te doen, wanneer de dokter het definitief verband gelegd heeft?" — vroeg ik.

„Van een vervoer naar een plaats op eenigen afstand kan voorloopig geen sprake zijn" — antwoordde de detective. „Wij zullen hem onder dak brengen bij De Blok."

Op dit oogenblik werd de deur geopend. On~