is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN HEELMEESTER, DIE NIET ZACHT IS

ademde rust en vrede, in schrille tegenstelling met wat dien nacht hier geschied was. Maar wat ons het meest treffen moest, was de kalme rust, die er in de hier en daar verspreid liggende huizen heerschte: nog altijd vermoedden de bewoners daarvan niet, welke gevaren hen omringd hadden.

De hoofdoorzaak waarom zij zich daarvan onbewust gebleven waren, was zonder twijfel gelegen in de omstandigheid, dat er bij deze geslaagde expeditie, behalve de revolverschoten, die Hauptmann von Templer binnenshuis getroffen hadden, geen enkel schot gelost was. Ik schreef dit vooral toe aan de verstandige tactiek van den nu gewonden man, die erop gericht geweest was, de aanvoerders eerst gevangen te nemen en daarop de ontmoedigd aftrekkende bandieten in een hinderlaag te doen vallen. Had hij minder voorzichtig gehandeld en — zooals anderen misschien gedaan zouden hebben — was hij de in troepjes verspreide bandieten resoluut aangevallen, er zou geschoten en gevochten en stellig bloed gevloeid zijn. Misschien zouden de land- en vooral de beroepsgenooten van den Hauptmann dat heldhaftiger gevonden hebben en zou het hun zin voor romantiek — die wel eens 'n beetje bloedig zijn kan — hebben bevredigd, maar ons scheen de rustige, voorzichtige en wèl-doordachte tactiek, die men gevolgd had, ver te prefereeren boven het heldjespelen ten koste van menschenlevens. Het was wel een zonderlinge speling van het Noodlot, dat juist de man, die deze tactiek had toegepast, het eenige slachtoffer van de expeditie geworden was.