is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN HEELMEESTER, DIE NIET ZACHT IS

militairen. Fritz zat in 'n hoekje op 'n stoel. De arme jongen moest wel héél moe zijn. Ik had zuster Ammens dan ook verzocht ook hem, zoodra Hauptmann von Templer verzorgd zou zijn, een plaatsje te bezorgen, waar hij uitrusten en misschien slapen kon.

„Heeren," — zeide De Blok, „het is wel een avontuurlijke nacht, dien U hier medemaakt. De zuster heeft mij verteld, dat alle bewoners van het plateau in het grootste gevaar verkeerd hebben."

„Dank zij het optreden van Fritz, die daar in zijn hoekje zit te dutten, is het gevaar afgewend" — zeide ik.

De Blok keek in de richting van het bedoelde hoekje, waar de jongen inderdaad zat te knikkebollen.

„Ik vertrouw dien jongen niet" — zeide hij toen, zijn stem tot den fluistertoon zakken latend.

„Dat komt mij vreemd voor" — zeide G.G. ,,U hebt hem toch vertrouwelijke briefjes aan meneer Hendriks laten brengen en herhaaldelijk verklaard dat hij en zijn zoogenaamde vader betrouwbaar waren."

„Maar sedert heb ik over de zaak nagedacht"

hernam De Blok, „voornamelijk in verband met het bezorgen van de laatste anonieme brieven. Het kan toch haast niet anders, of hij heeft daarbij de hand in het spel gehad..."

Plotseling stond G.G. op.

„Begint U wéér over dat onderwerp?" -— vroeg hij op ruwen toon, geheel in tegenspraak met zijn gewone manier van spreken. „Zwijg in vredes-