is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAATSTE ANONIEME BRIEF

dat hij de lessen van G.G. ter harte had genomen. Maar het gelukte hem toch niet, het beven van zijn handen te onderdrukken en de heldhaftige woorden waren eruit gekomen op een toon, die wat benauwd klonk.

G.G. schudde het hoofd en legde hem de hand op den schouder.

„Dit is geen moed, meneer De Blok!" — zeide hij zacht; en alleen aan de omstandigheid, dat ik vlak naast hem stond, was het te wijten, dat ik deze woorden verstond. ,,Dit is struisvogel-politiek. Den brief wèl lezen, maar zich daardoor niet van zijn stuk te laten brengen, dat is moedig!"

Het bleef eenigen tijd doodstil. Er zat een geweldige spanning in de lucht, zoodat ik het bijna benauwd kreeg. Aller oogen waren op de Blok gevestigd en deze scheen maar geen besluit te kunnen nemen.

Toen nam G.G. met de grootste kalmte het woord.

,,Ik zie daar" — zeide hij, „dat er op deze enveloppe in het geheel geen adres staat. Zij kan dus ook door mij geopend worden. U kunt daartegen geen bezwaar hebben, meneer De Blok."

En de daad bij het woord voegende, scheurde hij de enveloppe open.

Onmiddellijk zag ik, dat het papier hetzelfde was, waarop de andere hier in Duitschland ontvangen anonieme brieven geschreven waren. Daar G.G. nu onder de lamp getreden was, stond ik te ver af om te kunnen zien, wat hij inhield.

Op het gezicht van den detective vertrok geen