is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAATSTE ANONIEME BRIEF

geef U aan de plichten, die op dit oogenblik op U rusten. Zorg in de eerste plaats ervoor, dat Fritz nu eindelijk eens tot rust komen kan. En dan: U hebt een gewonde, die Uw hulp óók noodig kan hebben. Hier is Uw taak op dit oogenblik afgeloopen."

De laatste woorden had G.G. met klem gesproken. Zuster Ammens had hem, terwijl hij sprak, aangekeken met wijd opengesperde oogen. Maar zij scheen bereid, te doen wat hij haar gezegd had. Zij ging op de deur toe. Toen zij die geopend had en op den drempel stond, wankelde zij, zoodat ik op haar toeschoot om haar te ondersteunen. Zij keerde zich daarop öm, met het gezicht naar de

kamer toe. . ,

„Fritz!" — zeide zij, terwijl zij dezen tot^zicn

wenkte. ,,Ik zal je een slaapplaats aanwijzen.

De jongen schrikte wakker, want de vermoeienis was hem nu geheel de baas geworden. Maar hij gehoorzaamde en, slaapdronken als hij was, ging ook hij naar de deur.

Zuster Ammens stond nog steeds met het gezicht naar de kamer toe gekeerd, en keek strak

naar G.G. ,

„Ik geloof, Mr. Gill" - zeide zij met een harde,

toonlooze stem, „dat wij elkander iets te zeggen hebben."

De detective knikte, maar zeide niets.

Toen zijn antwoord uitbleef, hervatte de zuster:

„Ik moet erop staan, dat wij nog dezen nacht

met elkander overleggen."

„Overleggen?" - vroeg de detective op wat