is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STILTE VOOR DEN STORM

„Juist!" — antwoordde G.G. „En ik kan U mededeelen, dat ook meneer De Blok daarbij tegenwoordig zal zijn."

Wij hadden, toen de detective dit zeide, bijna de deur van de kamer bereikt, waar de heer des huizes op ons wachtte.

Zuster Ammens stond plotseling stil en zag mijn vriend recht in de oogen.

„Is U eigenlijk mijn vriend of mijn vijand?" — vroeg zij.

„Noch het een noch het ander" — antwoordde hij. „Ik zoek naar de waarheid. Die vindt men niet, wanneer men zich door vriendschap of vijandschap leiden laat. Ik ben" — hier glimlachte hij even — „neutraal."

„Maar U treedt op in het belang van meneer De Blok?"

„Ik heb beloofd — U weet dat trouwens — al het mogelijke te doen om den schrijver van de anonieme brieven te ontdekken. Wanneer U dat beschouwt als het optreden in zijn belang, hebt U gelijk."

„Maar U hebt hem ook zedelijke hulp toegezegd ?"

„Dat is zoo, zuster Ammens!" —■ antwoordde mijn vriend. „Hij heeft die noodig. En er is nog iemand anders, die zedelijke hulp noodig heeft." „Wie ?"

Zij keek hem bijna uitdagend aan.

„U!"

Een oogenblik bleef het stil. Toen vervolgde