is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BARMHARTIGE RECHTER

de mijn vriend. ,,Ik heb menschen, die het gedaan konden hebben, in mijn gedachten op zij gezet. Wie overbleef moest de schuldige zijn. Op hetgeen vroeger in den Haag gebeurd was, kon ik die methode moeilijk toepassen, want ik wist niet, wie hem daar bezochten. Maar één ding dat op die periode betrekking heeft, is mij toch sterk opgevallen. Daarvan kreeg ik trouwens eerst hier kennis."

„Wat is je zoo speciaal opgevallen ?"

„Herinner je je niet, dat, volgens de mededeelingen van De Blok zelf, hij in Den Haag de eerste dreigbrieven over de post ontving? Later eerst vond hij ze in zijn eigen huis. Toen ik, op dien veel-bewogen avond, op mijn verzoek met De Blok alleen gelaten was, heb ik op mijn vraag van hem vernomen, dat het geheimzinnige verschijnen van die brieven in zijn huis samenviel met de komst van zuster Ammens. Deze is •— vast ervan overtuigd, dat haar kwaliteit van verpleegster van den patiënt bij voorbaat elke verdenking tegenover haar zou uitsluiten — in dit opzicht onvoorzichtig geweest. Nog veel onvoorzichtiger was zij, door haar practijken hier voort te zetten."

„Op andere punten was zij sluw genoeg" — merkte ik op. „Eén brief is immers van Holland uit hierheen opgezonden? Dat moet zij op de een of andere manier — door kennissen waarschijnlijk — voor elkaar gekregen hebben. En daarmeê bracht zij De Blok in den waan, dat zijn belagers nog steeds in Holland zaten. Daarna kon zij, met veel minder gevaar voor zichzelf, hier op de oude manier voortgaan. De Blok moest dan den indruk