is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grappig waren, daarom lachte hij er alleen zelf om. Hij was een avond bij dokter van Taeke geweest, de dokter had toen zeven sigaren gerookt, hij was een geweldig rooker. Hij zei tot den burgemeester: steek u nog eens op, drink eens uit. Hij keek hem aan, terwijl hij daar zoo druk zat te praten en met ingenomenheid zoo wijs zat te redeneeren over zijne gemeente. De dokter rookte, luisterde en keek. Toen zei hij voor zich heen: Tous les gens qui raisonnent sont la perte d'un Etat. De burgemeester keek op, ja, dat begreep hij, dat was aardig, dat was fransch, zeker, nu moest de burgemeester eens opstappen. Goeden avond, zei dokter van Taeke. Neen, dokter van Taeke ging liever met Cis den Doove om. Cis wist iets van jagen, van hazen en van schieten, een strooper en een visscher, die met zijn hengel op een hoopje ruwe steenen in de grienden aan den waterkant kon zitten, Cis den Doove was mooier en belangrijker. Cis den Doove heeft de ziel van dezen dokter misschien nooit begrepen, maar hij had er een grooten dienenden eerbied voor, het was een stille vriendschap, een vriendschap die niet veel luidruchtigheid kende en waarin over en 't weer veel werd gezwegen. Dokter van Taeke had zijn wonderlijk hoog ouderwetsch huis aan den hoogen Maasdijk, de dijkweg lag er open langs, het huis had een vrij uitzicht over de Maas, over de uiterwaarden en grienden, over het veer, over de landen en weiden

Dorp aan de rivier

2