is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— En naar mij dunkt is de doodsoorzaak hartverlamming.

Hij loert daarbij naar Janus van Geffen, hij houdt den kop vooruit. Nadien zegt hij:

— Nu zult u mij precies moeten vertellen, wat er is gebeurd.

— Ja, zegt de molenaar.

Maar hij kan het niet vertellen.

— Ik zag hem hangen.... ik dacht, dat ik een zak voer naar boven haalde, en toen was hij het. Hij moet zijn eigen opgehangen hebben, ik kan het niet anders begrijpen.

De oogen van dokter van Taeke blijven zeer scherp in de zijne gericht. Waarom kijkt die dokter nu zoo dreigend, wat een bussels van wenkbrauwen staan er boven die oogen, kroezend en rood, het is alsof de dokter meer kijkt met die wenkbrauwen dan met de oogen zelf. Hij kan de wenkbrauwen hoog optrekken, ze naar voren brengen. Zijn oogen kunnen er geheel onder in de schaduw weggaan boven de smalle jukbeenderen.

— Als ge, zooals ik, lang dokter op het platteland bent, dan weet ge, dat er vreemde dingen gebeuren in den polder en tegen den dijk. Uw knecht heeft zich niet opgehangen. En aan spoken geloof ik niet. Ik heb leeren gelooven aan den duivel in de ziel van de menschen.