is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, zegt zijn vrouw, wees nu gerust, als hij het gezegd heeft.

Maar den volgenden dag tegen den avond kwam de boodschap al, dat het begonnen was bij de vrouw van Sjef de Smid, het raadslid.

Dokter van Taeke gaf aan Willem zijn zwijgenden knecht de boodschap. Hij zou Cis den Doove gaan halen, Dusamos en Willem van Oijen uit café Moira, dat zijn de drie uitverkorenen: zeg hen, dat ze in het knekelhuis de lijkbaar nemen, leg er een soldatendeken op, en kom mij dan halen, om mij naar Sjef de Smid te dragen, want, ik moet daar zijn. En zorg, dat ik mijn verlostasch heb.

Willem de zwijgende knecht, knikte, hij was niet verbaasd. Hij was nooit verbaasd. Er werd voor alles gezorgd. Het werd in het dorp bekend. De menschen hadden gezien, hoe Cis den Doove en Dusamos de lijkbaar naar den dokter droegen, de menschen waren toen nieuwsgierig geworden. Nadien kwamen de vier dragers, met den dokter op de baar, naar buiten. Zij hadden een heel gewicht aan hem, Willem de knecht droeg in de eene, vrije hand de verlostasch.

De mannen met den stillen dokter op de baar gingen rustig en waardig den bebouwden dijk over door het drukst van het dorp, de menschen stonden weerskanten te kijken. De dragers sloegen af om den