is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er gebeurde van allerlei, de leden van de broederschap van den snoek hadden genoeg te bepraten, ze zaten in café Moira druk te redeneeren. Zij hadden geen spijt van dien doodgeslagen kerel uit Oss, integendeel, het boeide hen. Als ze nu de instelling van eereleden der broederschap kregen, dan waren mannen als dokter Rits en dokter van Taeke.de eerst aangewezenen. Er was iemand, die noemde ook Janus van Lange Dirk. Maar daar kwam verzet tegen, er werd gehoond en gelachen. Wat was dat nou met Janus van Lange Dirk, die durfde alles, maar deed hij ooit wat? Janus van Lange Dirk ging er groot op met een lijk te hebben gedanst, het zal me een lijk geweest zijn, en bovendien was daar heelemaal geen moed voor noodig. Maar nu liep het met dokter Rits misschien toch slecht af, er was al een paar dagen geen spreekuur geweest, ze hadden hem ook niet meer op den dijk gezien, en zijn viool, die hadden ze ook niet meer gehoord. Ze hoopten, dat dokter van Taeke maar weer gauw uit Zwitserland of uit Athene, of waar hij zat, terug zou zijn. En de snoek, o, die snoek, die telde nauwelijks nog mee, maar hij mocht niet vergeten worden. Hij was weer een keer gezien, van puren ouderdom kreeg hij een baard. Nu was de broederschap van den snoek vooral bijeengekomen, om over die verschrikkelijke geschiedenis van die doodgeslagen Ossche schuimers te praten. Het eindigde er mee, dat er plechtig onder een oogenblik