is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ik. En dat de Mertvolk, dat zijn schuimers, ze hebben een inbraak gepleegd op de pastorie, om de centen die de pastoor hun ontroofd heeft, zooals zij zeggen, terug te halen. Maar de pastoor had de centen stevig in zijn brandkast zitten. Het is waar wat ge zegt, kanker is erger dan wat ik heb. Maar ik maak een ander geen verwijt, ik heb het mijne aan mijn eigen te danken. Ik hoop, dat mijn kinderen mij vergeven en na mijn dood voor mij zullen bidden, want alleen kan ik mijn schuld niet

uitboeten.

Dokter van Taeke zegt langzaam:

— Omnis syphiliticus mendax est.

— Ja, ja, zegt Mammeke.

Dokter van Taeke gaat er eens toe zitten:

— Ge wilt twee dingen bereiken, Mammeke. Ge beschuldigt u zoo nadrukkelijk, dat ik wel voelen möèt, dat uw man het u heeft aangedaan. Ik kom dat, naar uw bedoeling, te weten, en ge denkt tegelijkertijd, dat ik wel vol bewondering moet zijn voor u, dat ge zoo deemoedig de schuld op u neemt.

Is Mammeke zóó uitgerekend? En voelt ze zich doorzien en verraden?

— Ja, ja, zegt ze.

Ze is oud. Ze is doof. Ze is een beetje kindsch. Ze begrijpt alles niet meer zoo, wat tot haar gezegd wordt.