is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dorpsfanfare hield avond aan avond hare repetities van schoone feestmarschen. Het kerkkoor studeerde een driestemmige mis en een feestcantate, en de nonnekes waren de kinderen huldigingsliedjes aan het leeren. Het zou een prachtig feest worden, het is jammer, dat een kleine wanklank het feest kwam verstoren.

De gemeenteraad had een geheime vergadering, daar werd het feestgeschenk besproken, dat de gemeente aan haar arts zou geven, er was goed bijgedragen, en de dokter had zoovele verdiensten, men mocht een flink bedrag uittrekken uit de gemeentekas. Het voorstel was om duizend gulden in een gesloten enveloppe aan te bieden. Een paar raadsleden waren daar tegen. Niet, dat zij de groote en bijzondere verdiensten van dokter van Taeke niet erkenden, maar daar was de geboden zuinigheid en het precedent, dat men niet moest scheppen, daar wisten ze hier ook van. Ze zaten daar te redeneeren in het klein raadszaaltje van het gemeentehuis op den dijk. Sjef de Smid verdedigde het voorstel van die duizend gulden met vuur. Tegenover een dokter die zich doodziek op èen baar liet dragen naar een vrouw die zijn hulp noodig had, en die, als een zieke in nood was, zoo maar over de Maas wandelde, moest men niet krenterig zijn. De burgemeester maakte het de tegenstanders gemakkelijk om toch voor te stemmen, hij had nog een klein nevenvoorstel, dat ver-