is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaarde ook, waarom hij zulk een flink bedrag wilde geven. Ziet u, dokter van Taeke was inderdaad een arts vol toewijding en een bekwaam verloskundige, maar daar waren andere dingen. Er was van een zekere familie de Mert een klacht ingekomen over een schandalig hooge rekening die dokter van Taeke had gezonden en de burgemeester moest toegeven, die rekening was exorbitant hoog. Exorbitant, dat zei de burgemeester. Hij zei dat zoo welluidend en met zulk een innemende uitdrukking op zijn gezicht, hij streek daarbij doorzijn verzorgde, korte baard. En het scheen ook, dat dokter van Taeke dien patiënt van de familie de Mert, dien Janus de Mert op de Bergen, voortdurend had gedreigd en daarmede den dood van den man verhaast had. Dan zat daar in Coudewqjer Piet van den Oudendijk, daar moest de gemeente geldelijk voor bijdragen, die Piet van den Oudendijk leed aan een volslagen vervolgingswaanzin, de doktoren hadden daar hun meening over en dokter van Taeke had op zijn zachtst gezegd veel tot de krankzinnigheid van Piet van den Oudendijk bijgedragen. De burgemeester was al eens op de griffie in den Bosch geweest, daar hadden ze ook klachten over den gemeentearts. De bedoeling was nu om den gemeentearts na zijn jubileum eervol te ontslaan, dan was het voorstel, dat thans ter tafel was gebracht, van die duizend gulden, dat was een kleine geldelijke compensatie.