is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treft, den bekenden kerkvervolger Voltaire, daar zal ik verder het zwijgen toe doen, wij kunnen het slechts betreuren, dat deze man, zóó vol tactische fouten, maar toch ook met zijn onomstootelijke bekwaamheid, zoo ver afdwaalt van de godsdienstige opvatting der overgroote meerderheid onzer bevolking. Meer, mijne heeren, zal ik er niet van zeggen.

Sjef de Smid leunde de ellebogen op tafel. Hij zei:

— Ge kant zeggen wat ge wilt, burgemeester, de dokter heeft karakter, wij verliezen een dokter zooals wij er nóóit meer eenen krijgen. Wij hebben hem door onze stomheid en kleinheid verspeeld.

Dat boerke met zijn heesche stem zei:

— Ik ben het er mee eens.

— Met het ontslag? vroeg de burgemeester.

— Nee, zei het boerke traag, terwijl hij op het dunne, doorzichtige bruine en blinkende vel van zijn oude handen keek, nee, ik bedoel met wat Sjef de Smid zegt.

Dat gaf nou de verandering. Dokter Tjerk van Taeke ging weg, die was zoo met het dorp vergroeid, met ons allen. Zijn vrouw was hier gestorven, daar hadden wij allemaal veel van gehouden. Zijn jongens, wat waren het prachtige wildemannen, nu zagen we hen al bijna nooit meer, dokter Tjerk van Taeke was een eenzame man geworden. Hij zat halve nachten