is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Kashi en Visiri! Dat was een eeuwen-oud conflict. Dat begon enkele honderden jaren terug met de weelde van de eerste Visiri's: ze hielden strooptochten en leverden slaven, huiden en ivoor, wanneer een karavaan van arabische kooplui of handlangers kwam afgezakt. Zoodra een driemaster aan de kust in 't zicht verscheen, gromde de telegraaf van trom op trom door heel 't land naar de hut van den heerschenden Visiri, en vlak daarop dreunde Visiri's groote oorlogstrom; 's nachts regende 't vonken uit de hutten, die in brand stonden en schuimde Visiri onder krijschende oorlogskreten 't land af: vrouwen, slaven, ivoor en huiden in ruil voor snoeren glazen kralen, bonte zijden doeken, oude donderbuksen en kruit. Visiri wond de snoeren glazen kralen om de dijen en de halzen van zijn vrouwen, maar er was niemand, die durfde grijpen naar zijn kroon van bonte haneveeren. Ze steunden op de donderbuksen en op hun wreedheid. Ze plantten aan den ingang van hun vesting twee palen, op 'n schrede afstand van elkaar, met middenin een toegepunte staak. Van tijd tot tijd lieten zij een vijand bijsleuren, die tusschen beide palen gebonden, voor heel 't volk gedwongen werd te gaan zitten, zoodat hij langzaam aan den stok geregen werd, tot deze ergens in de buikholte of in de borstkas bleef steken.

Onder zoo'n strafoefening dreunden Visiri's oorlogstrommen.