is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De vorige keer is er in 't begin wat herrie geweest; 'n klein gevecht, ik heb er in 't verslag gewag van gemaakt. Hoe is 't nu gegaan?"

Even keek Monsen vreemd op. Hij kon zich niets herinneren van een verslag over deze vechtpartij. Hij werd voorzichtig, 't Verslag zou in ieder geval 'n soort vooruitgang moeten teekenen.

„Ja," — zei hij, — „ze begonnen te schreeuwen, toen ze bij elkander waren. Maar ik zag, dat een van Kashi's mannen..

De resident onderbrak hem haastig.

„Dat is goed," — zei hij, — „we gaan vooruit!" Hij legde zijn hand op Monsen's arm, en werd openhartig.

Hij deed de dingen volgens den wil van 't gouvernement. Dat wilde vrede onder de stammen; hij was daarom maar verschenen, nadat 't rumoer gestild was. Dan kon 't gouvernement den vrede krijgen, die 't nu eenmaal hebben wilde. Hij was daarom ook gedwongen aan Kashi's gezag te knabbelen, en dit aan Visiri over te geven.

„Alles in één hand," — zei de resident.

Monsen dacht na.

„Ik geloof ook wel, dat Visiri gewillig is," — gaf hij toe, — „gewilliger dan Kashi; hij zal misschien ook van meer beteekenis zijn voor de ontwikkeling van 't volk. Met beide handen greep de resident zich hieraan vast; hij was plotseling een en al geestdrift voor Visiri s evolutie.