is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeel ook gevraagd worden door den blanke, dien ik stuur. Maar laat uw volk terugkomen. Bent u wel een hoofdman, als uw volk u niet gehoorzaamt?"

Monsen pleitte; zonder bevolking zou 't land uitdrogen. Uit eigen beweging zou het volk terugkeeren, op een teeken van den hoofdman. Doch deze meende, dat hij nu zou handelen op het gezag van de blanke overheid. Monsen wilde een belofte.

„U zult uw volk terugroepen?"

Het antwoord kwam deemoedig.

„Ja heer, — ik zal mijn mannen terug roepen."

Monsen Het den zwarte gaan. Hij wist, dat de hoofdman voelde in den blanke een vriend voor zijn volk gevonden te hebben.

Om te toonen, dat hij geen hinderlaag vreesde, liet hij Elsie achter in zijn kamp en ging op jacht. Hij nam Mukaka mee.

Mukaka was vol angst en draalde.

„Het is niet goed op jacht te gaan, en de blanke vrouw alleen te laten" — waarschuwde hij.

Monsen keek Mukaka doordringend aan. De zwarte loog. Er stond een andere angst, dan de angst om de „blanke vrouw" in zijn oogen.

„Mukaka is een oud, bang wijf!" — zei Monsen verachtelijk. „Hij kan blijven en mij alleen laten gaan." Hij wierp zijn geweer over zijn schouder cn ging. Schoorvoetend volgde Mukaka.