is toegevoegd aan uw favorieten.

Kasteel in Karinthië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelde? Niet wetend welk ander onderwerp hij tegenover Weygand zou kunnen aanroeren, sprak hij maar meteen over den dienst en trachtte zich zoo goed mogelijk op Georg's strenge soldateske opvattingen in te stellen. Hij maakte er zich overigens geen illusies over, dat de ander het geveinsde van zijn houding niet zou doorzien.

Arnim's jongste zusje had gesmeekt om met Angélique alleen in een rijtuig te mogen zitten. Of stak hierachter soms Arnim's hoogere politiek? Het zou slechts natuurlijk geweest zijn wanneer hij de beide jongste meisjes had gechaperonneerd. Want Rudi wilde natuurlijk graag Liesbeth en Vera bij zich hebben...

Angélique verwonderde er zich zelf over, hoe weinig ze maalde om wat Arnim haar nog weer had gemeend te moeten aandoen. Met een half oor luisterend naar het bakvischachtige gebabbel van Mizzi, een mollige zeventienjarige blondine, trachtte ze onopvallend naar buiten te kijken, om alvast iets van dit Weenen in zich op te nemen. Mizzi merkte, dat haar blik naar buiten dwaalde: „Hier bij het station is het nog niet zoo'n leuke buurt, maar zoometeen komen we in Hietzing. Daar woont de keizer - en daar wonen wij ook." Dit laatste voegde zij er zonder opzettelijke grootspraak aan toe.

Angélique nam van het feit zwijgend kennis. Zij streefde naar een zekere gereserveerdheid in haar reacties, om er Mizzi en haar zuster zoo spoedig mogelijk van af te brengen, met alle geweld het provinciaaltje in haar te willen zien.

Maar hierin lag voor Mizzi nu juist het gansche genoegen van dit afhalen. „Ik zal je Weenen wel laten kijken 1" beloofde ze. „Jammer, dat het nu al zoo donker is! Maar morgenochtend komen we toch overal weer langs: we gaan in den Prater ontbijten! In de Kriausche meierij of in het Lusthaus, ik denk in het Lusthaus, want daar komen niet zooveel ouwe sokken van generaals en zoo. En in den middag naar Dehmel op de Kohlmarkt... daar heb je natuurlijk al wel eens van gehoord."

„O ja," zei Angélique.

„Misschien krijg je daar wel een van onze aartshertogen te zien - dat zou treffen! De jongens kunnen dan niet mee, want die moeten naar hun paarden gaan kijken en oefenen voor Zaterdagmiddag. Maar 's avonds zullen ze met ons uitgaan, misschien ook een keer naar een Heurigen; denk er om, dat je daar voorloopig je mond over houdt!" Zij lachte. „Het is daar eenig. Je kunt er dansen! Ik denk, dat het wel lukken zal, als we Fritzl meenemen. Dat is zoo'n goeie stomme jongen waar mama veel vertrouwen