is toegevoegd aan uw favorieten.

Kasteel in Karinthië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deur achter haar was dichtgevallen: „Dat moet gewroken worden!"

Maria vergiste zich in haar man. Otto, niet hij, sprak deze woorden; Georg zat er zwijgzaam en somber bij, maakte een enkele opmerking: dat men eerst nadere berichten diende af te wachten. Von Hagel, die niet mee naar Klagenfurt had kunnen rijden, omdat er voor hem geen paard meer over was geweest, verklaarde, zich onmiddellijk als vrijwilliger te zullen opgeven, indien het tot oorlog mocht komen. Het idéé leek hem zoo prachtig toe, dat hij het telkens opnieuw uitsprak. Hij was bereid om voor elke goede zaak te vechten, zei hij; het speet hem alleen, dat hij wel niet de gelegenheid zou krijgen om nog eens met de Engelschen af te rekenen - tegen de Serviërs koesterde hij geen persoonlijken wrok. Fritzl, bleek van opwinding, verzekerde hem, dat hij nog een goede kans maakte zijn wensch vervuld te zien, en ontvouwde in het algemeen zijn inzichten omtrent Europa's ingewikkelde politieke constellatie.

In de onzekerheid, die de ramp van Serajewo over hen allen had gebracht, luisterden ook de ouderen naar de gewaagde redeneering van dit jonge diplomaatje-in-spe, wiens conclusies iets overrompelends hadden in hun koelbloedige logica. „Als we Servië den oorlog verklaren," zei Fritzl, „zal Rusland het dezen keer bijspringen; het zal dit moeten doen omdat anders z'n laatste kans op de Dardanellen verkeken is. Duitschland gaat natuurlijk met ons mee. Als we niet de zekerheid hebben, dat Duitschland meedoet, kunnen we heelemaal geen oorlog beginnen. Goed Duitschland in oorlog met Rusland, dat beteekent het inschakelen van Frankrijk als Rusland's bondgenoot. Poincaré zal zich als Elzasser de kans niet laten ontsnappen om van een aan twee zijden bedreigd Duitschland den Elzas terug te nemen. Verder weet ieder kind, dat Frankrijk en Duitschland elkaar alleen maar via België te pakken kunnen krijgen doordat de Franschen hun grens naar Duitschland te zwaar hebben versterkt en Duitschland's tactiek op een snellen aanval met hun overmachtig leger gebaseerd is. Maar valt Duitschland België binnen, dan grijpt Engeland in, dat immers borg staat voor België's onschendbaarheid en daarvoor ook z'n goede redenen heeft. Oorlog met Engeland beteekent oorlog met Australië, Canada, Indië, Afrika. Oorlog met Engeland beteekent ook, dat Italië ons als bondgenoot afvalt, want hoe zou het zijn lange kust kunnen verdedigen tegen de vereenigde Fransch-Engelsche vloot? Als bondgenooten kunnen we alleen nog maar rekenen op Turkije en misschien op Bulgarije, dat met Servië ook nog iets af te rekenen heeft."