is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wie is dat, Djaronda? En wat zijn branders?"

Betterman legde uit, dat het gekapte bosch weggebrand moest worden met vrij volk uit den omtrek, dat en door luiheid èn door de vele onverwachte regens nog maar een heel klein beetje had gedaan en dat nog maar zoo zoo, wat daarom zoo erg was, omdat er nog maar zoo weinig tijd overbleef, voor de werkelijke regens zouden doorzetten en dus begonnen zou moeten worden met planten. Het toezicht op dat werk nu had Djaronda, een Maleier, die om een of andere onverklaarbare reden het volle vertrouwen van Fetter had, ja, nog meer vertrouwen had dan een Europeaan. En nu vertikten de lui het langer, omdat er een „hantoe , een booze geest, op dat terrein zat. Die had het zoo laten regenen, zoodat, als zij niet allen gauw het werk hadden laten liggen, zij ziek zouden zijn geworden.

Dornik kon een gevoel van wantrouwen tegen Betterman niet onderdrukken, 't Was waarlijk net of de man er plezier in had.

„Wist jij dat dat gebeuren zou?" kon hij zich niet weerhouden te vragen.

„Neen." Voorzichtig onderzoekend keken die blauwe oogen hem aan. „Maar volgens de reputatie, die Fetter zichzelf graag geeft, had hij dit toch moeten zien aankomen. Trouwens, hij is daarmee nog niet klaar. Ik heb ook nog een prettige tijding voor hem. Er zitten tien contractanten in de kampong..."

„Morgen, heeren!" groette Fetter, naar buiten komend. En meteen was Betterman een ander mensch: de, een beetje stugge, gereserveerde kameraad van een ouderen man.

„En, goed geslapen, Dornik? En jij, Betterman, hoe kom jij hier zoo, alsof je geroepen bent? Of heb je soms ook een Jobstijding? Spuug die dan maar meteen uit.

„Er zitten tien contractanten in de kampong, die niet willen werken, omdat zij geen rijst meer hebben!"

En ondanks zijn zelfbeheersching kwam dat vreemde licht weer in zijn oogen, waarvan niet te zeggen viel, of het kwam van nervositeit of van leedvermaak.

„Prettig is dat!" vond Fetter. „Je valt wel met je neus in de