is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijkheid ziet om zijn wensch met succes door te drijven, kunnen er nog de gekste dingen gebeuren."

„Kunnen wij dan voor alle zekerheid geen politie laten komen?"

„Neen. Als ik nu politie laat komen, wat, gezien den afstand, heelemaal zoo eenvoudig nog niet is, dan zou die politie voor allen komen. En dat zou juist de beste lui kopschuw maken. Daarbij, zij moeten weten, dat de baas baas is, onder iedere omstandigheid en zonder hulp. Heb ik de situatie eenmaal onder de knie en zijn daardoor een paar onverbeterlijke en gevaarlijke schoffies uitgesorteerd, dan kan ik, zoo noodig, politie laten komen, omdat dan iedereen weet voor wie mas oppas komt."

„Maar dat is toch onverantwoordelijk?"

„Ja, wie niet waagt, die niet wint. En tot nu toe is het goed gegaan. Tot nu toe hebben wij, ondanks alle uitschot van allerlei landaard, waarmee wij hebben moeten werken, nog geen enkelen moord gehad. En dan, ik waag nooit meer of anders dan Fetter sadja. Daaraan is niet zoo veel verloren, als hij er aan gaat."

Voor het kantoor stond Djaronda te wachten. Een groote pezige, bijna blanke inlander. Op zijn al grijzenden, gemillimeterden kop stond, scheef, een wit kapje. Zijn kleeren, een gestreepte broek, net zijn zware kuiten vrijlatend, en een wit baadje met veel te korte mouwen zagen er schoon gewasschen uit, maar zaten vol vlekken van allerlei plantensappen. Dornik oolijk en vrijmoedig aankijkend, stak hij hem een groote harde hand toe met een „slamat datang, toean". Deze, eenigszins in de war, nam de hand aan en mompelde wat en voelde zich even als een verlegen kleine jongen. Zijn wezen, zijn opvattingen over den inlander kwamen hier onverwacht en vrij hard in botsing met iets, dat hij niet begreep. En dat ergerde hem.

„Djaronda, onze woudlooper!" stelde Fetter voor. „Als het je lukt het respect van dezen man te winnen, dan kun je daar trotsch op zijn."

„Wel, vorst onzer," ging Fetter door tegen den man, die hem recht aankeek zonder ook maar een zweem van onderdanig-