is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fetter tuurde naar buiten, door de deuropening, in het donker. En hij hoopte, verlangde, dat dit blijven zou, zoo zonder stoornis. Want langzaam voelde hij de spanning zakken en zich vermoeider worden, rustiger, loomer.

Bob, minstens even lui als zijn baas, lag onder diens stoel te slapen, zoo nu en dan even grommend, als hem van buiten een vreemde lucht bereikte. Nu begon hij ineens te kwispelen, wat Fetter merkte door het slaan van Bob's staart onder tegen de zitting van zijn lagen stoel.

De Zonde, dacht Fetter, en meteen was zij er. Onhoorbaar op haar bloote voeten.

„Pet, ga je niet uit?" vroeg zij, weifelend naderbij komend. En toen" hij niet reageerde, omdat hij den wrevel over deze storing en den tegenzin in haar nabijheid even moest overwinnen, dus roerloos bleef zitten:

„Ben je soms ziek?"

Waarvoor toch die zinlooze en overbodige vragen? dacht Fetter. Maar meteen ook haar goede bedoeling wetend en haar warm gevoel radend, omdat zij hem nu eens even alleen voor zich had, richtte hij zich wat op uit zijn loomheid.

„Ik ben geen hoofddeksel! Een pet is iets, watje op je hoofd zet en niet iets waar je mee naar bed gaat!"

Hij keek haar ondeugend glimlachend aan, waarmee meteen haar wat schuchtere vrees hem te zullen hinderen overwonnen werd. Zij ging zitten en schonk hem nog een kop thee in. Toen trok zij haar voeten op en vouwde die behaaglijk onder zich, het zich zoo gemakkelijk mogelijk makend in den voor haar wel heel ruimen stoel. Stil naar hem kijkend, terwijl Fetter zijn thee dronk en zijn sigaar weer aanstak, rolde zij zich een sigaret met een sierlijke handigheid, als waartoe alleen dergelijke fijne vingers in staat waren. Fetter vond telkens weer opnieuw, dat het rooken haar niet stond, dat het haar brutaal, grover maakte. Maar zij inhaleerde met zooveel genot, dat hij het niet zou durven wagen er iets van te zeggen. Zij had zich mooi gemaakt met een eigenaardige mengeling van pogingen tot soberheid en om toch ook te laten zien, wat voor mooie dingen zij wel had. Het was pathetisch en Fetter werd er door