is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De resultaten nu van dergelijk gestook komen tot uiting in een dalende stemming bij jou. Daar moeten wij wat aan doen. Ten eerste zal ik de ergste lijntrekkers aan het steenen kloppen zetten voor de verharding van den weg langs kampong I. Ik stel het natuurlijk voor als een zeer bijzonder karweitje, waarvoor ik alleen uitgezochte menschen kan gebruiken en laat hen ook in stukloon werken. Ten tweede zullen wij de menschen, die nu stapelen en branden, al vast laten verhuizen naar de nieuwe kampong. Huisjes zijn er genoeg klaar, terwijl de oude kampong meer dan overbevolkt is, wat op zichzelf al oorzaak kan zijn van onregelmatigheden. Alleen zullen wij er direct menschen aan moeten zetten om afvoergoten, W.C.'s en dergelijke te maken. En ten derde moeten die onruststokers weg. Maar daar is tijd voor noodig, want hen aan te wijzen is niet zoo eenvoudig als het lijkt, omdat zij er een ongelooflijke handigheid in hebben den fatsoenlijken man te spelen."

Dornik begreep het allemaal volkomen, nu Fetter het hem uitlegde, maar hij wist ook, dat hij die heele redeneering den volgenden dag weer kwijt zou zijn, zooals hem al meermalen gebeurd was met wat Fetter hem had uitgelegd. En, hoewel wetend, dat hij een ontkennend antwoord zou krijgen, kon hij toch de vraag niet weerhouden of het niet veel makkelijker en eenvoudiger zou zijn om al die menschen gewoon als contractanten, als nummers, te behandelen.

„Op andere ondernemingen gebeurt dat toch ook. En daar bereiken ze toch goede resultaten. De menschen worden daar toch gewoon gedwongen met de daarvoor beschikbare middelen om een behoorlijke portie werk te leveren zonder omhaal van analyse en zwaar gepieker. Dat kunnen wij hier toch net zoo goed doen!"

„Dat kunnen wij ook. Alleen, wij doen het niet. Net zoo min als de anderen het over tien jaar zullen doen. Een contractant, als contractant behandeld in de gangbare beteekenis van het woord, beschouwt zichzelf als den man, die zijn vrijheid verkocht heeft voor rijst. Hij is een werktuig, dat niet zelf hoeft te denken, het zelfs niet mag, dat dagelijks de hem opgegeven taak heeft te vervullen, dat in het hospitaal gerepareerd