is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct de mogelijkheden van deze wijze van werken ziend, ergerde Helmer er zich blijkbaar over, dat dat idee in Fetter tot rijpheid had kunnen komen zoo geheel buiten hem, Helmer, om en dus zonder dat hij er eenig deel aan had gehad.

„Maar, hoe kom je toch op dat idee? Heb je het ergens anders wel eens zien toepassen?"

„O, het idee heb ik al lang. Als employé heb ik het eens probeeren toe te passen. Waarop mijn baas vroeg of ik gek was.

Zij waren intusschen bij een ploeg vrouwen gekomen, die bezig waren gras tusschen de groenbemesters uit te trekken. De mandoeres, die in de schaduw van een grooten boomstronk wat stond te soezen, kreeg de blanda's niet in het oog, of zij had ineens op deze en gene vrouw wat aan te merken.

Fetter bleef nadenkend staan kijken naar de vrouwen, terwijl Helmer op het zwartgeroete blik met theewater afstapte en zich met den drinknap, een melkblikje aan een stok, vol gooide met het wrange heete vocht.

„Ook dat gaat veranderen, als het lukt dat stukwerk door te voeren. Geen theekokers meer, die toch meer in dienst staan van den mandoer dan thee koken. Geen mandoeressen meer. Elke vrouw of ploeg van twee vrouwen krijgt een of meer tuinen voor haar rekening om gedurende elke veertien dagen schoon te maken. Voor eiken tuin wordt telkens opnieuw een prijs bepaald, zoo, dat zij een behoorlijk maandloon kunnen maken. Zijn zij binnen den vastgestelden tijd klaar, dan kunnen zij ander werk krijgen, bijvoorbeeld vrouwen helpen, die er niet op tijd komen, of ze kunnen thuis blijven.

En als wij dat stukwerk over de geheele linie hebben doorgevoerd, uitgaande van het principe: stijgende loonen bij dalenden kostprijs, man, dan zul je eens zien hoeveel makkelijker alles loopt."

Triomfantelijk keek hij Helmer aan.

„Mag ik je stoute fantasie even onderbreken?" vroeg deze, Fetter ietwat jaloersch bekijkend om zooveel geestkracht bij zooveel warmte. „Weet je wat voor order ik gekregen heb van Mattersen, den arbeidsinspecteur? Ik had het je laatst al

7