is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk zelfs verkeerd was, omdat zijn besluit al in hem geboren moest zijn en kant en klaar binnen zijn bewustzijn zou komen, als hij straks moest handelen. Maar het denken hielp hem bij het herkrijgen van zijn evenwicht, zijn zelfbeheersching en daadkracht. En dat was noodig, want met den dokter was hij nog lang niet klaar.

Met welke gedachte meteen ook de wil tot afmaken kwam. En zijn uitgedoofde sigaret aanstekend, liep hij, weer vol zelfvertrouwen nu, op de deur toe om den dokter te gaan zoeken, die echter juist binnen kwam, blijkbaar weer geheel hersteld.

Die heeft zichzelf gauw een spuitje gegeven, dacht Fetter.

„Hallo, dokter, ik ben blij, dat u weer terugkomt. Ik begon mij hier wat eenzaam te voelen. Daarbij, ik wilde wel graag afmaken. Heeft u dus nog meer surprises, wilt u er dan maar meteen mee voor den dag komen?"

Heel gewoon en normaal, weer hoffelijk zelfs, klonk het antwoord:

„Neen, mijnheer Fetter, ik heb mijn kruit verschoten."

De dokter wipte weer op de schrijftafel, terwijl Fetter zijn stoel nam.

„Goed, dan kunnen wij voort. Ik wil alleen nog even op ons gesprek van daareven terugkomen. Mocht u er zich, om elk misverstand ofnuttelooze verwachting tevoorkomen, in mijn archief van willen overtuigen, dat een aanklacht, zooals door u bedoeld, dwaas is, dan wil ik u de betreffende bescheiden graag toonen."

„Geeft u zich geen moeite, mijnheer Fetter. Ik ben overtuigd en weet, dat ik verloren heb. Wel bied ik u mijn excuus aan u voor dommer te hebben aangezien dan u bent."

„Zeer gevoehg! U heeft, naar ik hoop, begrepen, dat tenuitvoerlegging van uw ontslag beteekent, dat u slechts zes weken salaris competeert, welk bedrag in mindering wordt gebracht op uw voorschot, zoodat u zonder een cent, maar met een zeer behoorlijke schuld, van ons zoudt scheiden!"

„Ja, bitter maar waar."

„Voor u extra moeihjk, omdat u niet alleen geld noodig heeft om te kunnen leven, maar ook, of waarschijnlijk nog meer om narcotica te kunnen koopen."