is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fetter keek geamuseerd toe. Een klein conflict tusschen verstand en wijsheid, dacht hij. En hij glimlachte, terwijl zijn oogen straalden van plezier.

„De baas heeft lol, lui," riep Dornik ineens lachend. „Die zit ons stilletjes uit te lachen."

„Alsof de heer Fetter ooit anders doet," meende de dokter.

„Wil jij die huid verkoopen, Cok?" vroeg Fetter. „Ikbedoel, heb jij die vijfentwintig pop erg hard noodig?"

„Neen, dat wil zeggen..."

„Mooi! Dan richten wij nu op de vereeniging tot het scheppen van leestrommels, tennisbanen en zwembassins. Cok begint met zijn tijgerhuid in den pot te stoppen. Maar omdat wij aan een tijgerhuid niets hebben, offert Helmer zich op, haalt die vieze huid eruit, wascht den pot om en doet er vijfentwintig piek in. Verder komen alle winsten van weddenschappen, bridge-avonden en andere nonsens in dien pot. De pil is voorzitter en het phoet secretaris-penningmeester. Dit voorstel is met algemeene stemmen aangenomen."

„Hoera!" riep Cok. En hij begon een Russischen dans ten beste te geven. Wat Bob prachtig vond, zoodat hij woest om Cok heen moest springen en ontzaglijk hard moest blaffen.

„Ziezoo, heeren," begon ineens dokter de Heer, terwijl hij om stilte gebaarde, „alvorens u nu om bier begint te schreeuwen, had ik gaarne even uw aandacht."

Cok ging hijgend zitten, zich het zweet van het voorhoofd vegend. En de anderen draaiden zich naar den dokter toe, ieder voor zich er op voorbereid, dat er een of andere sarcastische geestigheid zou komen.

De dokter keek even den kring rond:

„Mijne heeren, onze heer Fetter heeft, zooals voor hem te doen gebruikelijk is, handiglijk de aandacht van zich afgewend. U sta mij nu toe, mijnheer Fetter, even terug te komen op uw bijzondere prestatie van gisteren. Uw prestatie om een troep wilde beesten, die zich hadden voorgenomen u op gruwzame wijze te vernietigen, alleen door de macht van uw wezen van u af te houden, is, zooal niet uniek, dan toch zeer bijzonder. Maar u heeft meer gedaan, te grootscher, omdat u er zich