is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch telkens weer terugkwam. Dat alles was echter lastig, vooral omdat hij nu al zijn energie gebruiken moest om elk onsje profijt uit de verandering ten gunste te halen, dat te ontdekken viel.

Gisteren had hij er met den dokter over gesproken, ook al had hij hem niets verteld van de symptomen, zooals hij die bij zichzelf had waargenomen. Gek eigenhjk, dat hij zich daarvoor geneerde. Trouwens, dokter de Heer had ook niet veel gevraagd, misschien omdat Habekuk er bij was, of, omdat hij wel wist wat de symptomen waren.

„Mijnheer Fetter, u moet met verlof. Direct en voor minstens een halfjaar. Of u wordt gek of u krijgt een of andere maagof darmkwaal, als u zoo nog een jaar doorgaat. Het is onmogelijk, dat u deze bovenmenschelijke krachtsinspanning vol kunt houden. Maar u wilt natuurlijk niet en creëert telkens situaties, die u verhinderen met verlof te gaan, zoodat uw geval eigenhjk hopeloos is. Ik zal u wat injecties geven en hoop, dat het tenminste tijdelijk zal helpen."

Wel, dat hoopte Fetter zelf ook.

Dan was er het geval-Forbes. Die wilde per se, dat zijn huishoudster in het hospitaal zou blijven, zoodat zij zijn kleeren kon wasschen, hem wat gezelschap kon houden en, naar hij natuurlijk hoopte, hem trouw zou blijven. De dokter had Forbes aangeraden om die huishoudster weg te doen, omdat hij met zekerheid wist, dat zij haar troost meer dan eens zocht bij dezen of genen van het daar werkend personeel. Forbes' mannetjesijdelheid weerhield hem er echter van dat te gelooven ondanks de overtuigende bewijzen, 't Kon niet, het was onmogelijk. Een vrouw, die hem eenmaal als man had leeren kennen, kon onmogelijk belangstelling hebben voor een ander. En was er al wat gebeurd, dan was zij verleid, wat dan de schuld van den dokter moest zijn en waarover hij zich zou beklagen bij Fetter. De dokter had daarop gezegd:

„Beeldt u zich als man toch niets in, mijnheer Forbes. Er is nog nooit een man geweest, die een vrouw heeft kunnen verleiden. Ook al verbeeldt iedere man zich dat te kunnen. Als er verleid wordt, heusch, dan doet de vrouw het."

En Habekuk was kwaad geworden: