is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de dokter had weer gevraagd of Fetter niet eens wilde komen om Forbes weer wat op te vroolijken.

Zoo zouden er wel altijd strubbelingen blijven, dan hier, dan daar, dan met dezen, dan met genen. Het was ook niet erg, zelfs hield dat alles een zekere charme in, zoolang de kop maar helder genoeg bleef om direct een oplossing te weten. Eenieder wilde nu eenmaal leven overeenkomstig eigen aanleg en capaciteiten en probeerde zijn omgeving te dwingen het leven te zien, zooals hij het zag en alleen kon zien. Dat leidde onvermijdelijk tot conflicten met wederzijdsche beschuldigingen van egoïsme, onbetrouwbaarheid en wat dies meer zij.

En ineens moest Fetter weer denken aan Valenteijn: controleur Valenteijn, die om de een of andere, voor Fetter onbegrijpelijke, reden er van overtuigd was, dat alle planters ruwe, onbeschaafde slavendrijvers waren, die hun koehes behandelden met minder zorg dan hun beesten en tegelijk steeds bang waren door diezelfde koehes vermoord te zullen worden. En als die Valenteijn nu zelf een beschaafd en hoogstaand mensch was, dan zou het misschien nog te begrijpen zijn, dat hij, uit onkunde, neerkeek op menschen, die wel eens naar zweet stonken en vuil en ongeschoren waren; die soms konden vloeken, dat het daverde en wel eens, soms uit baloorigheid, soms uit ontembare pure levenslol, wat meer aan wijntje en trijntje offerden dan nu direct verstandig en fatsoenlijk was; ook wel eens een lastigen kerel een watjekau verkochten, die klonk als een klok en den vent een paar keer om zijn as deed draaien. Maar mijnheer Valenteijn, altijd keurig gekleed en geschoren, meestal naar een of ander odeurtje riekend, mijnheer Valenteijn, de nette mijnheer, die zich altijd keurig gedroeg in gezelschap en meer speciaal in presentie van dames, was eigenlijk een fatsoenlijk mensch, omdat hij niet onfatsoenlijk durfde zijn. Hij was het type van den mooien jongen, die in zijn jeugd door alle meisjes werd nageloopen; die direct de meest vooze gedachten koesterde, als hij een vrouwenbroek zag, hetzij wanneer een dame een beetje onhandig uit een auto stapte, hetzij zoo'n kleedingstuk aan een drooglijn hing. Een gevierd voetballer, minder omdat hij zoo sportief was dan wel omdat hij