is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag notuleeren." En hij keek Fetter scherp aan, zich er blijkbaar over verwonderend, dat deze wensch alle uitwerking miste.

„Fijn," zei Fetter joviaal. „Als ik dan straks maar een afschrift van die notulen mag hebben. Dan is het het beste, dat de heer Dillard aan de schrijftafel gaat zitten. Een sigaar, mijnheer Kraus?"

„Dank u. Als u er niets tegen heeft, steek ik liever een pijp op."

„Dat hoort bij een kalm mensch," meende Fetter glimlachend. „Mijnheer Dillard, wat zal het zijn?"

„Een sigaret als het mag."

Terwijl Dillard een stapel papieren voor hem neerlegde en zich daarna achter de schrijftafel installeerde, stopte Kraus zorgvuldig zijn veel gebruikte pijp uit een leeren tabakszak. Fetter, zich verwonderend over zijn eigen kalmte en genietend van het tafreel, keek toe, terwijl hij zich een sigaret schiep.

„Mijnheer Dillard, u kunt beginnen te noteeren," begon Kraus, terwijl hij zijn pijp aanstak. Dan, na Fetter een oogenblik aangekeken te hebben, met rustige stem:

„Mijnheer Fetter, ik ben hier in de eerste plaats gekomen om u eens en voor altijd duidelijk te maken, dat het bestuur hier baas is en niet u."

Fetter deed een paar trekken, inhaleerde de rook diep en bekeek zijn sigaret, den blik van Kraus en Dillard op zich voelend. Waar wil hij heen? Heeft een bezoek aangekondigd, laat mij een maand wachten en komt dan onverwacht. Om mij nerveus te maken en klein te krijgen? Fetter glimlachte tegen zijn strootje, keek dan Kraus recht aan, zich er wel van bewust, dat zijn dralen met antwoorden den indruk van vrees of schuldbewustzijn moest maken.

„Mijnheer Kraus, als het bestuur hier baas is, ben ik het zeer zeker niet."

Dillard schreef op. En Kraus verloor even zijn absolute zekerheid. Om hem de volle gelegenheid te geven zich weer te herstellen, bestudeerde Fetter zijn strootje opnieuw.

„Touché," zei Kraus. „Punt twee is u. Maar laat ik het eenigszins anders zeggen. Wij constateeren uwerzijds een zeker