is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kraus keek Fetter aan zoo ongeveer als een vader zijn zoon aankijkt, dien hij terecht wijst. Er was geen spoor van triomf of voldoening in zijn stem, noch in zijn oogen. En Fetter, hoewel zijn oogen niet neerslaand voor den blik van Kraus, voelde zich leelijk in het nauw gedreven. Maar dan richtte hij zich wat op in zijn stoel en het zich wat vechtlust in de oogen komen.

„Mijnheer Kraus, u zegt, heel terecht, dat ik bij u mijn beklag had moeten doen over het gedrag van den controleur, terwijl u eigenlijk, volgens uw eigen uiteenzetting over de taak van den ambtenaar in het regeeringsbestel, had moeten zcggcn> dat ik bij den assistent-resident had moeten komen. Uw terechtwijzing over mijn houding tegenover den controleur staat en valt met uw persoon.

Nu ik weet wie en wat de nieuwe a.r. is, ja, nu erken ik volmondig verkeerd te hebben gehandeld, omdat ik nu weet, dat, als ik naar u was toegegaan, ik betere en voor mij minder pijnlijke resultaten bereikt zou hebben.

U wilt den persoon uit den ambtenaar uitschakelen. Dat kan alleen, als de mensch in hem zich achter den ambtenaar wil verschuilen. Overigens zal zijn distinctie-instinct er zich met alle macht tegen verzetten. Aan den anderen kant kan ook het pubhek niet vergeten, dat er een mensch steekt in den ambtenaar, omdat hij extra op zijn qui vive moet zijn voor de eventueele negatieve eigenschappen van dien mensch. Extra: omdat die mensch niet alleen macht heeft, maar daarbij nog onaantastbaar is. En nu mag hij wel omringd zijn door reglementen, dat neemt niet weg, dat hij, als gewoon mensch, ook gewoon ij del is. En de botviering van die ij delheid is nooit en met niets weg te nemen of te voorkomen.

Beklag over het gedrag van een ambtenaar kan alleen plaats hebben, als het kwaad al is gebeurd. En daarbij moet dan nog de corpsgeest overwonnen worden. Afgezien nog van den tijd, die er mee gemoeid is.

Dacht u, dat ik bij uw voorganger net zoo'n begrijpend oor zou hebben gevonden als bij u of bij uw opvolger zal vinden? Hier moet dikwijls snel, heel snel gehandeld worden.