is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de veronderstelling, dat u Betterman opzettelijk zou hebben weggezonden en later zoo gauw mogelijk terug heeft laten komen, omdat u doorzien zou zijn, is dus waarschijnlijk ook slechts een veronderstelling. Nietwaar? Blijft alleen de vraag: waarom kwam hij zoo gauw terug?"

Er kwam felle verontwaardiging op in Fetter, die hij alleen met groote moeite kon onderdrukken, hoewel hij niet kon voorkomen, dat zij in zijn stem doorklonk.

„Als ik er niet van overtuigd was, dat u een heer bent en het goede wilt, zou ik zeggen, dat het u geen bliksem aangaat. Er mag van Fetter gezegd worden, wat men wil, maar een hersenlooze lafaard is hij zeer zeker niet. De kwestie is, dat Betterman, tot mijn groote ergernis, te vroeg terug kwam, omdat hij zich onder de menschen te eenzaam voelde."

„Maakt u zich niet boos. Ik ken die soort van eenzaamheid en vermoedde ook wel, dat dat de reden was. Ik begin trouwens nu ook een heeleboel te begrijpen van alles wat er over u verteld wordt. Mijnheer Fetter, u bent volkomen ingesloten in een net van dergelijke misverstanden. U bent voor een normaal mensch nu eenmaal moeilijk te begrijpen. Het ligt immers voor de hand, dat men u voor uw handelingen motieven toedicht, die men zelf voor dergelijke handelingen zou hebben. Ook, dat men eerder probeeren zal aan te toonen, dat de, blijkbaar onjuiste, veronderstellingen juist zijn, dan dat men zijn fouten te uwen opzichte zal erkennen, te minder zal willen erkennen, omdat men daarmee de mogelijkheid zou verhezen u naar lager niveau terug te halen. Ik twijfel er dan ook niet aan of wij stooten straks, bij de behandeling van de verdere kwesties, op eendere onjuistheden. - Maar ik dwaal weer af.

Ik zou nog graag willen weten waarom de heer Betterman is aangevallen en waarom er een poging is gedaan om u te attaqueeren. Ik heb den arbeidsinspecteur gesproken over het geval. En ik heb den indruk, dat de heer Mattersen geneigd is u voor een beetje getikt te houden. Dus, vertelt u mij nu eens precies wat er gebeurd is en wat uw conclusies zijn."

„Ik heb dat verhaal nu al zoo dikwijls gedaan," antwoordde