is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al weet hij het niet, of een vrouw, die onder haar donkere huid net zoo westersch is als haar blanke zuster ergens in een dorp in Europa.

Neen, Dornik, over de liefde van de inlandsche vrouw in het algemeen voor den blanken man hoef je je geen illusies te maken. Zij mag bang voor hem zijn, zij mag desnoods respect voor hem hebben, als bedgenoot prefereert zij den inlander. En zeer waarschijnlijk terecht, maar dat kan de pil je beter uitleggen.

Overigens heb je gelijk. Er zijn overal, dus ook hier, vrouwen, die er zich voor zouden leenen om jou even ter wille te zijn, omdat hun begeeren naar geld en wat je daarvoor koopen kunt of hun geslachtsdrift zoo sterk is, dat zij ter wille van de bevrediging van dat begeeren hun trots te grabbel gooien, tenzij zij zoo imbeciel zijn, dat zij geen trots hebben. Er zijn overal, dus ook hier, mannen, die hun vrouwen uitleenen voor geld. Dat is treurig genoeg. Maar veel en veel erger is, als een man zich zoodanig vergeet, zoo weinig zelfrespect heeft, dat hij van die ellende gebruik maakt."

En Dornik even diep in de oogen kijkend:

„Wat zou je moeder van je denken, Dornik, als zij je gedachten wist?"

Het was, als had de man een slag in het gezicht gekregen. Wild gooide hij zijn stoel achteruit en vloog op. En Fetter woedend aankijkend, alsof hij hem direct te lijf wou gaan:

„Mijnheer Fetter, ik verbied u de naam van mijn moeder in dezen te gebruiken!"

Hij wilde nog meer zeggen, maar stotterde zoo van drift, dat het alleen maar wat onbegrijpelijke klanken werden.

„Kalm, Dornik! Kalm. En ga weer zitten. Je moest Fetter nu voldoende kennen om te weten, dat hij niets ten nadeele van je moeder kan denken, laat staan zeggen. Ik heb alleen maar je vereering voor je moeder te hulp geroepen om je duidelijk te laten voelen, dat er ergens iets niet in orde is met je redeneering."

Onwillig ging Dornik weer zitten en beiden zwegen een oogenblik.