is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg het er warm van en moest zich het voorhoofd met een zakdoek afvegen.

„Zou ik nu werkelijk zoo'n minderwaardig sujet zijn? Ik ben toch zeker niet minder dan elke andere man! Jij kunt toch ook niet zoo'n heilig boontje zijn."

„Ben ik ook niet. Ik heb waarschijnlijk heel wat meer gezondigd dan jij ooit zult doen. Maar ga zitten. Neem een sigaar en luister. Ik zal probeeren wat klaarheid te brengen in je vraagstuk.

Al heel jong ontdekte ik, dat de man de slaaf is van zijn geslachtsdrift. Toen heb ik eens gewenscht een ouwe man te zijn, wiens denken en willen niet meer beïnvloed zou worden door gedachten aan een vrouw. Later kwam ik tot de conclusie, dat dat de oplossing niet kon zijn, omdat de levenslust en levensdrang verdwijnen met de geslachtsdrift, zooal niet heelemaal, dan toch voldoende om het leven als een nutteloozen last te gaan voelen en zien. Dat er, als tegenbewijs, zooveel oude mannen zijn, die tot aan hun dood met een niet te evenaren levenskracht blijven werken, zegt mij, dat zij ook geslachtelijk vitaal zijn gebleven. Tenslotte ben ik gaan begrijpen, dat het de eisch van het leven, van de voortplanting is, dat de man voortdurend onder den invloed staat van zijn geslachtsdrift. Terwijl de vrouw selectief is, dus alleen door een bepaalden man of door een bijzonder soort van mannen geslachtelijk actief wordt.

Waren beiden selectief, dan zou er van de voortplanting weinig terecht komen, omdat het dan telkens een toeval zou zijn, als zich een paar vormde. Waren geen van beiden selectief, dan zou het nageslacht al gauw naar den bliksem gaan door gebrek aan teeltkeus. Dat tenslotte de vrouw en niet de man selectief is, houdt verband met den langen tijd, gedurende welken de kinderen de moederhulp noodig hebben. Op die grondgedachte moet je zelf maar eens doorfantaseeren. Waarschijnlijk zal je dan heel wat duidelijk worden, waar je nu geen biet van snapt.

Echter, is de vrouw selectief, dan kan de man het onmogelijk zijn. Wat beteekent, dat de man bereid moet zijn om met