is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar dus op voorbereid. Maar die instorting kwam niet, ofschoon u er toch heel dicht bij bent geweest nu. Dus ben ik waarschijnlijk net op tijd. Onze gemeenschappelijke vriend speculeert natuurlijk op een break-down. En die kans zal dat heerschap niet hebben."

Het kalme praten van dokter de Heer stelde Fetter in staat zich langzaam te herstellen. Zijn verschrikkelijke hartkloppingen verminderden merkbaar, hij kon weer duidelijk hooren en zien, hij kon zelfs weer glimlachen.

„Fijn, dokter, ik geloof werkelijk, dat ik op weg was stapel te worden."

„Mogelijk. Ofschoon ik vermoed, dat u zichzelf op het kritieke oogenblik wel weer onder den duim gehad zou hebben. U heeft nu eenmaal de eigenschap in oogenblikken van gevaar u geheel in uzelf terug te kunnen trekken en oogenschijnlijk volkomen kalm te worden, maar daarbij uiterst gevaarlijk voor uw tegenstander. Wat in dit geval wel eens ongewenschte gevolgen zou kunnen hebben. En dat moeten wij voorkomen.

Dus direct neemt u dit in, dan eet u wat en daarna gaat u slapen. Om twee uur laat u zich wekken, dan neemt u een langdurig bad en daarna een kop koffie met deze poeier. Ik garandeer u, dat u zich dan om drie uur zult voelen als een jonge god."

„Weet Allanbert, dat u hier bent, of kan hij het te weten komen?"

„Neen. Hij heeft vanmorgen zijn menschen en koffers weggestuurd. Hij is zelf nu bij den controleur en komt om half drie hier. Hij heeft wel gezegd, dat hijzelf om vijf uur vertrekken zal, maar dat is, volgens Habekuk, maar een smoesje, bedoeld om u te intimideeren. Zijn menschen komen straks bhjkbaar terug met de benoodigdheden voor een dinertje in de club."

De dokter verdween vol plezier over de poets, die hij Allanbert gebakken had en Fetter volgde precies zijn raad op. Tegen tweeën kostte het eenige moeite om wakker te worden en voelde hij zich doezelig. Na het bad knapte hij wat op en pas na een sterken kop koffie en de hem door den dokter gegeven