is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den normalen mensch, die door harde levenservaring geleerd heeft, dat zoo te redeneeren en te doen de eenig juiste methode is. Het is dus geen scheldnaam, maar de eeretitel van den eenigen man, die begreep, dat Jezus toch verloren was en die pienter genoeg was aan die onontkoombaarheid nog een paar zilverlingen te verdienen."

„Kun je nog venijniger zijn? Ik heb het misschien verdiend om zoo met een zweep afgeranseld te worden, maar van jou had ik dat toch nooit verwacht. Alleen vraag ik mij af of ik nu werkehjk zoo'n ellendeling ben. Zouden er zooveel menschen rondloopen, die beter zijn?" vroeg Helmer mat.

„Neen, vader. Ik ben niet venijnig. Je zult mij moeten toegeven, dat ik daar niet naar uitzie."

„Ja, dat is het juist. Ik weet niet of je het meent of niet."

„Ik meen het en ben niet venijnig. Een voorbeeld om je mijn redeneering duidelijk te maken. Je had het daareven over onze vriendschap, die al zoo oud was. Heb je wel eens beseft, dat die vriendschap eenzijdig was, zooals trouwens bijna alle vriendschap? Dat er steeds een was, die gaf, terwijl de ander ontving?"

„Ja, maar jij hebt mij toch ook geholpen, toen ik in nood

__ J>

zat.

„Juist. En dat deed ik, omdat ik meende er geen nadeel van te zullen hebben, ten tweede omdat het erg streelend is voor je eigenwaarde om te helpen, ten derde omdat ik niet het lef had om neen te zeggen. Was dat verstandig? Zeer zeker niet. Was het goed of edel? Dat nog veel minder. Want door je te helpen, heb ik je tenslotte voor de verleiding geplaatst met alle daaruit voortkomende narigheid voor jou. Wanneer ik flinker was geweest en vooral verstandiger, dan had je zelf je weg moeten zoeken. En dan wasje nu op een plaats, waar je overeenkomstig je kwaliteit thuis hoort en dus gelukkiger had kunnen zijn dan hier en nu.

Slecht? Waarom zou je jezelf slecht noemen? Ik zal het zeer zeker niet doen. Jij bent een product van een groot aantal erflijkheidsfactoren, invloed van je opvoeding en van het milieu, waarin het leven je geplaatst heeft. Aan de kwaliteit van dat product heb je zelf al heel weinig kunnen doen. En zeker hoef