is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je je er niet voor te schamen, evenmin als voor den omvang van je borstkas.

Slecht en goed zijn relatieve begrippen. Slecht is datgene, waarvan de gemeenschap denkt, dat het haar nadeel bezorgt, zoodat wat vandaag slecht is, morgen goed kan zijn. Het begrip schaamte heeft de gemeenschap je door je ouders geleerd om je er mee te kunnen dwingen goed te zijn, dat wil zeggen aangenaam en vooral voordeelig voor haar.

Deze gemeenschap, dat wil zeggen deze ondernemingen, de maatschappij, haar aandeelhouders, heb je goed gediend. En toen Allanbert je hulp inriep om mij er op de goedkoopste manier uit te kunnen gooien, was het je plicht daaraan mee te werken. Je gemeenschapsgevoel schreefje dat voor. Immers: jij staat in dienst van die aandeelhouders en als zoodanig heb je hun belangen te behartigen. Vorderen die belangen nu, dat ik vlieg, dan kun je alleen goed doen door hen daarbij te helpen.

Tegelijkertijd heb je mij geholpen door te voorkomen, dat ik een dwaasheid zou begaan met Allanbert aan te vliegen en door mij de gelegenheid te geven, dank zij jouw neutraal

bhjven, mijzelf schoon te wasschen van een onware beschuldiging>

Nou, wat wil je nu nog meer?"

„Dus, goed beschouwd ben jij eigenlijk de man, die verkeerd was."

„Juist. Jij hebt deze gemeenschap willen dienen door er Fetter aan op te offeren. En wat is Fetter? Voor hem tien anderen en beteren. Maar ik heb de belangen van de ondernemingen aan de mijne opgeofferd door te weigeren mij te laten ontslaan. En dat is beslist slecht, vooral omdat ik weet, dat er makkelijk een betere man voor dit werk te vinden is."

Helm er stond op en liep wat heen en weer. Toen, voor Fetter staan blijvend:

„Meen je dat allemaal?"

„Natuurlijk."

„Nochtans zal ik zoo vrij zijn aan te nemen, datje mij weer eens op ouderwetsche manier hebt zitten bedonderen."

„Wel, dat spijt mij."