is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb gehoord, dat jij zoo'n soort nabob bent geworden daar ergens in het verre Oosten. Directeur of eigenaar of zoo iets van groote plantages. En stinkend rijk. Wat eigenlijk niet bij jou past. Maar, ga mee. Laten wij eerst een biertje nemen op dit feest."

En toen zij van het schuimend nat gedronken hadden en Fetter zag, dat zijn oude makker er nogal sjofel uitzag, dat zijn pak, hoewel van perfecte coupe, verkleurd was en glom, dat zijn hoed erg versleten was, maar met den ouden zwier op dien kop zwart haar stond, wist hij eindelijk weer een echt levend mensch te hebben ontmoet.

„Bob, ik ben eigenlijk op weg naar een ouwe meuje, maar dat gaat nu niet door. Ik kom bij jou in pension. Hoe of je dat voor elkaar bokst, laat mij koud. Maar ik ga met je mee."

„Meen je dat, Fetter?"

„Allicht. Dacht je, dat ik zoo'n ouwen lefgooser weer zou laten loopen, nu ik hem te pakken heb? Niks, hoor. Ik ga met je mee."

„Man, 't is luizig! Verduiveld, wat vind ik dat fijn. - Ober, breng nog twee biertjes, vriend. - Jij moet betalen, Fetter, ik heb geen sou op zak. Alleen een spoorkaartje. Je zult het niet breed hebben, maar dat went wel. Wij hebben wel eens weken, dat wij vier keer warm eten hebben. Je zult aan mij intusschen niet veel hebben, want ik moet er voortdurend op uit. Ik heb mij na de vliegerij een veeartsenij bul aangemeten. Een prachtbaan. Je werkt je rot, maar centen, ho maar. Maar de vrouw, die zal een fijne kameraad voor je zijn."

„O," zei Fetter, zijn best doend zijn teleurstelling te verbergen, „ben je getrouwd? Maar dan kan ik niet zoo maar bij je binnen vallen."

„Ja, hoor, ik ben getrouwd. En hoe! — Neen, een trouwring heb ik niet. Die staat in den lommerd. — En je hoeft niet zoo'n ongelukkig smoel te trekken, want je krijgt van je leven niet meer de kans zoo n lady te ontmoeten. Ik noem haar heusch niet voor niets zoo. Trouwens, jij zou Fetter niet zijn, en in ieder geval zou ik het je hoogst kwahjk nemen, als je niet binnen een week driedubbel stapel mesjogge van Lady zou zyn."

23