is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lady, maar vooruit. Daar ligt het nieuwe geluk, hetzij dat je het zoekt in het vormen van je kinderen tot evenwichtige en daardoor voor geluk vatbare menschen, hetzij datje de bewustwording van Bob weer actief kunt maken. Dat zal afhangen van de eigenschappen, waarover je beschikt en de training, die die eigenschappen tot nu toe hebben gehad. Verder is het mogelijk, dat er nog eigenschappen in je actief zullen worden, waarvan je nu nog niets weet, maar die je zullen helpen in het scheppen van de voor jou beste oplossing. Om vooruit te kunnen, moeten wij echter weten te vergeten: zoowel voorbije vreugd als geweest verdriet."

En na een oogenblik zwijgen:

„Overigens ga ik morgen weg."

Met een schok kwam zij overeind en keek hem fel en boos aan.

„Waarom?"

„Omdat ik je daarmee het beste dienen kan. De jongens moeten over een paar dagen weer naar school en dus ben je dan alleen: alleen met je vraagstuk, zoodat je er niet aan ontkomen kunt. Er is toch niemand, die je er bij helpen kan en ik allerminst."

Onderzoekend gleed haar blik over zijn nu volkomen gesloten gezicht. En gelaten zei zij:

„Misschien heb je gelijk."

En zwijgend hepen zij terug naar het vriendelijke huisje, dat er nu ineens wat klein en burgerlijk uitzag. En toen hij voor, op de bank, op Lady wachtte, die bezig was zich te verkleeden en hij uitkeek over het wijde golvende land, den vriendelijken groet van den enkelen voorbijganger beantwoordend, terwijl hij den vrede indronk van het heele tafreel, was hij voor de zooveelste maal er zich van bewust een zwerver te zijn.

's Avonds werd er gelachen, gedronken en gedanst: wild, uitgelaten, want Lady was onvermoeibaar en wilde meer, steeds meer. Fetter gaf haar partij en Bob genoot. Wel had hij in het begin een beetje verwonderd naar zijn vrouw gekeken, maar al gauw gaf hij zich over aan haar uitbundige feeststemming. En zingend kwamen zij thuis, toen het eerste licht over de velden kwam.