is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na lang nadenken en uit wijsheid had opgelegd. De waarheid is echter, dat ik waarschijnlijk tot het kunnen aanvaarden ben opgegroeid, zonder daar ook maar iets van te merken en daardoor in staat was bij het vinden van het begrip de waarde ervan aan te voelen. Wat mij een jaar geleden natuurlijk niet mogelijk zou zijn geweest.

Wel, ik heb aanvaard. Of, laat ik eerlijk zijn, ik probeer het te doen en, omdat ik het denken nu eenmaal niet kan laten, door er bij te redeneeren, dat dat gebeuren de resultante is van misschien een oneindig aantal factoren, van de meeste waarvan ik het bestaan niet eens weet, laat staan, dat ik er eenige zeggingschap over zou hebben.

Ik aanvaard niet uit fatalisme, dus passief, maar uit bereidheid, dus actief. Ik ben bereid elk gebeuren tegemoet te treden, waar het leven mij voor zal plaatsen, natuurlijk met de hoop, dat er uit dat gebeuren en mijn reactie daarop tenslotte iets goeds zal groeien.

Ik zeg nogmaals, ik probeer het: een enkelen keer met succes. En het merkwaardige nu is, dat er op die oogenblikken van succes, het zijn er tot nu toe nog maar enkele geweest, geen chaos meer is en geen waarom.

Op een van die oogenblikken is mij een beeld ingevallen: dat van den beeldhouwer. Die heeft een stuk marmer voor zich staan en hakt en houwt er op los, dat de stukken steen in het rond vliegen. Dat stuk marmer haat dien beeldhouwer om die vernietiging, ook dan nog, als het tot een prachtig gevormd beeld is geworden. Omdat het alleen denkt aan de pijn, aan het gebeuren, dat die pijn veroorzaakt en aan den boozen geest, die dat gebeuren bewerkstelligt. Had het dat gebeuren eenvoudig aanvaard en zich alleen bezig gehouden met het resultaat, dan had dat stuk marmer ontegenzeggelijk moeten lijden, maar daarna vreugde kunnen hebben aan dat, wat bleef na de pijn. En wel zooveel vreugde, dat het het nuttelooze van het heele gedoe ervoor zou kunnen vergeten.

Toen zijn in mijn brein ontstaan de woorden: De Dood is de beeldhouwer van het Leven.

Wij zien het overal om ons heen, dat het leven bedreigd