is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

De Inspecteur der Recherche Vermeer, die bezig was een omvangrijk dossier te bestudeeren, maakte een gebaar van wrevelig ongeduld, toen het telefoontoestel op zijn tafel snerpte.

Ze zaten met zijn tweeën in zijn kamer, Vermeer, al een vijftiger, man van veel ervaring en veel — naar men zei wel eens iets te veel — temperament, reeds grijs met bliksemende donkere oogen en een schijnbaar wreed-harden trek om zijn mond, hetgeen niet weg nam, dat al zijn kennissen toch zeiden, dat als het er op aan kwam, hij een beste en goedhartige vent was, en Piet Bunt, een wat slungelachtige jonge man van een jaar of dertig, nogal links in zijn bewegingen en met vaak iets slaperigs in zijn fletse blauwe oogen. Piet Bunt was reeds tot Inspecteur bij de Recherche benoemd, maar voorloopig nog aangewezen als assistent van Vermeer, van en bij wien hij veel kon leeren, zooals de Commissaris had opgemerkt.

„Ja... Inspecteur van Politie 8e Sectie... Met wie?" snauwde Vermeer. „Met wie.. ? Met wie?... „Met wie ?... Ik versta U niet... Spreekt U dan „toch wat duidelijker... wat donder is dat... U „blaast in de telefoon... U moet er in praten. „Wat?... O... met de Burgemeester van Koe„dorp... pardon... nou ja... enfin, dat wist ik