is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Vermeer lachte nu wat grimmig.

„Als wij met een lijk sollen, ister altijd wat aan de „knikker, Brinkman! Maar ik stuur dadelijk een „andere wagen van ons met vier agenten en die zullen „dat lijk weer meenemen, hoor."

„Weer meenemen? Ja, meneer Vermeer, maar „dat gaat zoo niet. Binnenbrengen is altijd goed, „maar wat eenmaal binnen is, dat komt er niet uit „zonder toestemming van de Directeur!"

„Wie is op 't oogenblik de Directeur?"

„Dokter Schreven neemt waar."

„Bel hem dan op en vraag of ik hem even telefonisch kan spreken."

„Dat kan gebeuren," en Brinkman schakelde de huistelefoon in en was weldra in gesprek. „Met de „portier, dokter. Hier is Inspecteur Vermeer van de „Politie, die wou U even wat vragen door de telefoon," en dan, als het toestemmend antwoord van den dokter blijkbaar kwam. „Alsjeblieft, meneer „Vermeer," en hij overhandigde Vermeer den hoorn.

„U spreekt met Inspecteur Vermeer van de Recherche, dokter. We hebben hier straks een lijk „laten binnen brengen... Ja precies, op kamer 56... „Maar dat wilden we weer terug hebben, want er „moet nog een confrontatie plaats vinden op de plaats „van het misdrijf... Ja... Dus wilt U zoo goed zijn „permissie te geven dat het kan volgen ?... O „juist... Dank U zeer," en Vermeer gaf den hoorn nu weer aan den portier terug, die hem tegen zijn oor drukte.

„Ja, met de portier, dokter... Jawel... Goed „dokter. Begrepen," en hij legde den hoorn neer