is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ja, ik heb toen inderdaad de Groote Keizer nog „weer terug gezien; ze hadden hem juist in de kist „gelegd, maar het hoofd van Zijne Majesteit was „toen heelemaal in de watten gewikkeld."

„U kon dus de kop niet meer zien?"

„Nee, te minder omdat die Belg, juist toen ik „naderbij trad, het deksel er op legde."

„Mag ik iets vragen?" zei Bunt. „Was alleen de „kop van Napoleon in watten gepakt?"

„Nee, ik geloof, dat dat wel met alle koppen het „geval zal zijn geweest; tenminste de pop, die naast „die van Napoleon lag, had het ook. Die waskoppen „zijn erg teer en de minste krab er op zie je en dat is „moeielijk te herstellen."

„Hoe en wanneer hebben die kisten hier de zaak „verlaten?" vroeg Vermeer nu weer.

Willem haalde even zijn schouders op.

„Tja, dat weet ik niet precies, maar dat kan ik „wel even vragen," en hij schakelde de huistelefoon in. „Jansen... met mij... die kisten met wassenbeelden van de veiling van gisteren... Zijn die „weg?... Ja... Wanneer zijn ze gehaald?... Van„morgen om half negen... Door wie ?... O, een „vrachtauto van de Jong & Smalt... En weet je „ook waarheen die ging ?... Koedorp ?... O, mooi. „Dank je." Hij legde de telefoon weer op de houders.

„Nou meneer Vermeer, U heeft het gehoord?'

Vermeer knikte.

„Ja, dank U. Die knecht Dirksen, zouden we die „ook eens even kunnen spreken?"

„Zeker. Hij zal wel bezig zijn in de achterzaal."