is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

geraakten hoepel van zijn zoontje, had plotseling met den dreghaak beet gekregen aan iets zwaars, dat ten deele opgehaald, een ijzeren gewicht van 25 kilo bleek te zijn, welk gewicht echter met een koord bleek vast te zitten aan twee beenen van een menschelijk lichaam.

En na die lugubere ontdekking, had het niet lang geduurd of de politie van Gaasterveld had uit de trekvaart het geheel ontkleede lijk van een man op het drooge gebracht.

Dat hier misdaad in het spel was, lag door de aanwezigheid van dat ijzeren gewicht zoo voor de hand, dat inspecteur de Jong dadelijk zijn ouden instructeur Vermeer er mee op de hoogte had gebracht, met het bekende gevolg.

„... en het zal dus nu er om gaan, mevrouw „en meneer Kerremans," besloot Vermeer den uitleg van het doel der expeditie, „of we kunnen vaststellen, dat dit lijk hetzelfde is, als dat, wat gekleed „als Napoleon I zich tusschen de wassenbeelden „bevond."

„Moar astoeblieve, menier den Inspecteur," zei meneer Kerremans, voor wien het geval blijkbaar nog veel duisters had, „da lijk van mijn egge toch „eiges meegenomen?"

„Da wok toch euk zeggen," viel zijn echtgenoote bij.

„Zeker," gaf Vermeer toe, die het niet wenschelijk vond het echtpaar in deze zaak veel wijzer te maken dan noodig was, „maar dat lijk zijn we weer kwijt „geraakt."

„Kwijt geroakt?" herhaalde meneer Kerremans. „Dat hedde onderweegs verloren?"