is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Omdat Mil er bij was."

„Precies ! Maar vertel me eens: Heb jij geen enkel „vermoeden ?"

„Ik heb een oogenblik gedacht aan die verdwenen „zoon van mevrouw Ver linden."

„Nou dan."

„Maar ik zie geen verband."

„Dat ligt er anders toch dik bovenop, als je maar „weet waar je kijken moet! Luister eens, ik heb „je al gezegd, toen we van het verkooplokaal van „van Andel terugkwamen, dat ik er nu niet meer „aan twijfelde, dat je in die schuur inderdaad tegenover een lijk had gestaan en niet tegenover een „wassenbeeld."

„Ja."

„En waarop grondde ik die verworven zekerheid? „Dat zal ik je nu volledig verklaren."

„Graag."

„Wij hebben daar drie personen gehoord, van „Andel, Dirksen en Puf, die alle drie, ieder op zijn „manier, iets met die wassenbeelden-verkooping „hebben te doen gehad. Aan alle drie stelde ik vra„gen, waaruit bleek, dat ik mij bizonder en uit„sluitend interesseerde voor het beeld van Napoleon. „Nietwaar?"

„Ja."

„Goed. Wat was nu het merkwaardige? Zoowel „Dirksen als Puf vroegen normaal belangstellend en „nieuwsgierig. „Wat is dat? Is er iets met dat beeld?" „Maar alleen van Andel, de Directeur van de zaak, „scheen het hoegenaamd niet te interesseeren, waarom „ik zoo naarstig naar dat beeld informeerde."