is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„noemt: zeer discrete wijze, bij zijn kraag pakken, „hem confronteeren met het lijk en hem daarna „overbrengen naar het Huis van Bewaring. Verbolgens kunnen ze zonder bezwaar met de sectie „beginnen. Tja, Bunt, nou moet ik eens even mijn „gedachten verzamelen... en es nagaan... Ja, „eerst het ziekenhuis maar es opbellen," en Vermeer „manipuleerde aan de telefoon. „Ja,... geeft U „mij even de Directeur... Inspecteur van de Recher„che... Politie, ja... Schiet U dan op alsjeblieft... „Hm... O, dokter Schreven, met U ?... Met „Inspecteur van de Recherche Vermeer... Dat „lijk hebben we weer teruggebracht... Juist... „Maar nu zou ik U dit willen vragen... Over een „uurtje kom ik met de moeder van het slachtoffer... „Ja, ja, dat is bekend... Maar zou voor die gelegenheid het lijk niet een beetje minder rauw geëxponeerd kunnen worden?... Even in een gewone „ziekenkamer... Graag... Dus dan geeft U de „Hoofdverpleegster daar wel machtiging toe... Dank „U zeer, hoor... Dokter."

Vermeer legde de telefoon neer.

„Ziezoo Bunt en nou een moeielijker ding en hij zocht in den telefoongids, draaide dan weldra een nummer op.

„Ja... Met mevrouw Verlinden... ? O, met het „meisje... Vraag even of mevrouw een oogenblik „zelf aan de telefoon wil komen, wil je...? Doet „er niet toe... vraag dat nu maar..." Hij wachtte even, hoestte iets weg. „O... mevrouw Verlinden „... U spreekt met de Inspecteur van Politie Ver„meer... Kan ik even naar U toe komen...?