is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„jongens is de kans op het maken van een fout „al drie of vier maal grooter en bestaat zoo'n complot „dan bovendien niet uit echte gehaaide zware jon„gens, maar uit een soort toeval-misdadigers, dus „feitelijk uit leeken op het gebied van de practische „misdaad, nou, ik zou zeggen, dan tippelen er altijd „wel een of twee door hun eigen stommiteiten of „onvoorzichtigheden in ! Die verraden zich zelf!"

„Dus daar hoopt U hier ook op ?"

„Zeker, maar niet in die zin, dat ik nou maar „rustig op mijn stoel blijf zitten wachten, tot de „heeren zoo vriendelijk zullen zijn om die gewenschte „bokken te schieten! Want vergeet niet, dat er in „deze soort zaken ook weer de moeielijkheid zit, „dat je voor twee belangen hebt te waken; voor „het belang van de gemeenschap, door die van misdadigers te bevrijden, maar vooral ook voor het „belang van het slachtoffer, dat groote kans loopt, „als je het geboefte niet uiterst tactvol en voorzichtig benadert, om er het hachje bij in te schiepen !"

Bunt knikte.

„Ja, dat is ook zoo. Bij een diefstal of een moord „kan er nog alleen maar sprake zijn van het gemeen„schaps-belang, het gestolene is meestal toch niet „meer op te sporen en verzekering dekt de schade, „terwijl de vermoorde, nu ja, toch niet meer te „helpen is."

„Natuurlijk! Maar, je moet óók niet vergeten dat, „als de ontvoering een kind betreft, de kans op „vermoording altijd véél grooter is, dan wanneer „ze een volwassene te pakken hebben! Een ont-