is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Goeie hemel... heeren! Maar dat is meneer „van Andel niet!"

„Wat vertelt U me nou?" riep Vermeer uit.

Doch er viel niet aan te twijfelen; Vermeer en Bunt, die nog zoo kort geleden een conferentie met van Andel hadden gehad, zagen het nu ook; dit was niet het lijk van Willem van Andel, het was dat van een man, wiens postuur en kleeding mogelijk wel eenige gelijkenis met die van den Directeur van van Andels Verkooplokaal bezaten, maar wiens gelaat dan toch in ieder geval in geen enkel opzicht op dat van van Andel geleek!

„Gelukkig..stamelde Jansen met een bevende

stem.

„Maar als het meneer van Andel niet is, wie is het „dan wèl?" vroeg Vermeer. „Kennen de heeren

„hem niet ?"

Van Gulik keek nogmaals aandachtig en ook Jansen waagde het nu naderbij te treden, blijkbaar zeer opgelucht, dat zijn patroon daar nu toch niet ontzield en vermoord op den vloer lag; hij deed een paar stappen in de richting van het lijk.

„Nee, ik ken die persoon heelemaal niet," sprak van Gulik en zich dan tot Jansen wendend: „Jij?" „Nee, o nee... nooit gezien, bij mijn weten,"

antwoordde die.

„Maar waar is meneer van Andel zelf? vroeg

Vermeer.

Noch Jansen, noch van Gulik wisten hierop een

antwoord te geven.

„Wie heeft het lijk het eerst gevonden?" vroeg

Vermeer dan.