is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ja."

„Nog eens probeeren," en Vermeer draaide andermaal, maar nu zeer zorgvuldig en langzaam dat nummer in. Het bleek opnieuw niet „in gesprek" te zijn, doch evenmin als tevoren reageerde er iemand op het bellen van de telefoon aan de andere zijde van de lijn.

„Nou, dan geef ik het op," sprak Vermeer den hoorn neerleggend, ,,'s Kijken. Is meneer van Andel „vanmorgen hier geweest?"

„Zeer zeker," antwoordde van Gulik. „Meneer „is op zijn gewone tijd, zoo tegen half negen, ge-

35KOIH6II.

„Heeft U meneer toen gesproken?"

„Zeker, ik heb hier in deze kamer wel een half uur „met meneer geconfereerd."

„Was meneer gewoon of gejaagd ?"

„Nee, meneer was net als anders. Ik heb niets „bizonders aan hem gemerkt."

„Dus dat was zoo tusschen half negen en half „tien ?

„Ja, dat zal wel uit komen."

„En heeft iemand meneer van Andel daarna nog „gezien of gesproken?"

„Dat weet ik niet."

„U soms, meneer Jansen ?"

De lange boekhouder schudde het hoofd.

„Gezien niet, maar ik heb wel even met meneer „gesproken door de huistelefoon."

„Waarover liep dat gesprek?"

„Over de veiling van vanmiddag."

„Hoe laat was dat?"

Het begon met Napoleon.